Book hotel
Vælg hotel
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Vælg dato
Angiv antal
Angiv antal
  • 0 voksne
  • 0 børn, 2-12 år
  • 0 spædbørn, under 2 år
Angiv kampagnekode:
Angiv kunde-log ind:

CSR – Corporate
Social Responsibility

Overordnede mål for CSR, miljø, bæredygtighed og lignende problemstillinger.

Ligula Hospitality Groups mål er at være en god virksomhed i samfundet, uanset hvilket land vi driver virksomhed i. Alle aktuelle samfundsspørgsmål tages hele tiden op i koncernledelsen og vores enheder, og vi stræber efter at følge samme udvikling og nå samme mål som resten af samfundet generelt. I bund og grund handler det jo om det langsigtede perspektiv og en bedre verden for alle. Vi har kun én jord, og den skal vi passe på sammen.

En af vores rettesnore er optimal profit, så vi kan videreudvikle selskabet, i modsætning til maksimal profit. Forskellen ligger i, at vi ønsker at se vindere i alle interessentgrupperne..