Prisgaranti – kun på ligula.se/da

Arbejdsmiljøpolitik

Vi lægger stor vægt på arbejdsmiljøet og har en overordnet koncernpolitik, der implementeres løbende i hver driftsenhed.

Koncernen arbejder konstant på at forbedre det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø for selskabets medarbejdere, så arbejdsforholdene er gode for den enkeltes sundhed samt øger motivationen og engagementet i arbejdet.

Koncernen mener, at et godt arbejdsmiljø lønner sig både rent menneskeligt og økonomisk for medarbejderen og selskabet. Selskabets ledelse skal støtte og udvikle et godt arbejdsmiljø. Der påhviler lederne et særligt ansvar for det psykosociale arbejdsmiljø. Derudover har alle medarbejdere i koncernen et grundlæggende ansvar for arbejdsmiljøet.

Koncernen arbejder gennem forebyggende tiltag, som integreres i det almindelige arbejde, for at mindske arbejdsskader, skader pga. uheld, sygefravær og sygdom. Teknik, organisering af arbejdet og arbejdsindhold skal udformes sådan, at medarbejderne ikke udsættes for fysiske eller psykiske belastninger, der kan medføre sygdom eller uheld.

I koncernen har alle ansatte ret til samme behandling, integritet og respekt.

Koncernen accepterer ikke krænkende særbehandling, dvs. gentagne kritisable eller negativt prægede handlinger rettet mod individuelle ansatte på en krænkende måde, som kan medføre, at den ansatte udelukkes fra fælleskabet på arbejdspladsen.

I tilfælde af arbejdsskade eller sygdom skal der straks tages relevante tiltag. Hvis problemerne ikke kan løses med det samme, skal de dokumenteres, og der skal oprettes en handlingsplan med tidsfrister.

Medarbejdere, der udsættes for vold, trusler eller røveri, skal have professionel hjælp.