Book hotel
Vælg hotel
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Vælg dato
Angiv antal
  • 1 natt
Angiv antal
Værelse 1
  • 1 voksen
  • 0 børn, 0-12 år
Kontakt os direkte for reservation af 10 værelser og/eller 16 personer eller mere.

Har du en kampagne eller firma kode?

Indtast kampagne kode:
Indtast firma kode:

Etik og moral

Etik og moral er vigtige spørgsmål og problemstillinger for Ligula Hospitality Group. Koncernen har store forventninger og krav til alle vores medarbejder på dette område.

Etikken og moralen mht. det vi gør, og det vi vil opnå, skal altid kunne stå sin prøve. På samme måde som vores organisation – ved hvert møde, hver dag og hvert minut sammen med gæster og kunder – skal modsvare og opfylde forventningerne på dette område, stiller vi også krav til vores samarbejdspartnere.

En forudsætning for at drive virksomhed med høje krav til andre er naturligvis, at vi selv som selskab og enkeltpersoner optræder som forbillede, når det gælder respekt for etik og moral.

 

Inden for alle Ligula Hospitality Groups virksomheder overholder vi selvfølgelig alle gældende love, der direkte eller indirekte berører vores virksomhed, samt overenskomster mht. løn, godtgørelse og andre vilkår. Vi er og vil være en anstændig virksomhed!

Gennem vores medlemskab af den svenske brancheforening Visita har vi desuden forpligtet os til at følge Visitas etiske regler, www.visita.se/medlemskap/bli-medlem/visitas-etiska-regler-och-stadgar.

Naturligvis følger alle selskaber i koncernen gældende lovgivning, regler og anbefalinger mht. god regnskabspraksis, beskatning og andre økonomiske oplysninger.