Book hotel
Vælg hotel
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Vælg dato
Angiv antal
  • 1 natt
Angiv antal
Værelse 1
  • 1 voksen
  • 0 børn, 0-12 år
Kontakt os direkte for reservation af 10 værelser og/eller 16 personer eller mere.

Har du en kampagne eller firma kode?

Indtast kampagne kode:
Indtast firma kode:

Miljø

Miljøbevidsthed og omsorg for miljøet er en selvfølge i alle koncernens virksomheder.

Ligula Hospitality Group AB arbejder med en miljøpolitik, der er fælles for hele koncernen, og som bygger på 3R, hvilket står for Reduce, Reuse og Recycling. Hver enhed opretter lokale planer og aktiviteter, der understøtter denne overordnede miljøpolitik.

Ved selskabets centrale indkøb af råvarer og andre varer skal hver leverandør fremlægge sin miljøplan. Selv arbejdsmiljøet følger det systematiske miljøarbejde, som hver enhed skal oprette planer for. Koncernen har en fælles arbejdsmiljøpolitik, der er grundlaget for alle enheders arbejde.

Hotellerne miljømærkes også løbende iht. Green Key, og certificeringen udføres af Stiftelsen Håll Sverige Rent. Det er et internationalt miljømærke for hoteller, vandrehjem og campingpladser. Miljømærket er et bevis på hotellets arbejde for mindsket miljøpåvirkning og bæredygtig drift.

I dag er hovedparten af vores hoteller miljømærkede iht. Green Key. Nye hoteller bliver løbende certificeret, når de opfylder alle kriterier.

Idag är huvuddelen av våra hotell miljömärkta enligt Green Key. Nya hotell införlivas succesivt när man uppfyller alla kriterier.