Prisgaranti – kun på ligula.se/da

Værdier

Vi har i bund og grund samme syn på omverdenen, som vi har på vores gæster og kunder – vi gør vort bedste for at sikre, at alle trives hos os.

Selskabet har vedtaget en række grundlæggende værdier, som alle medarbejdere skal følge. Vi arbejder aktivt med ligestilling og bestræber os på at forhindre alle former for diskrimination, uanset om det skyldes f.eks. køn, etnicitet eller seksuel orientering. Vi ser også helt bort fra politik i det daglige arbejde og har i professionelt henseende ingen holdninger til politiske eller religiøse tilhørsforhold.

Vores ligestillingspolitik

Med ligestilling mener vi lige muligheder for kvinder og mænd uanset baggrund eller etnicitet, når det gælder arbejde, ansættelsesvilkår, uddannelse, udvikling og generelle arbejdsbetingelser.

Ligula Hospitality Groups mål med ligestilling er at sikre, at vi bruger alle medarbejderes forskellige erfaringer, viden og værdier – uanset køn, personlige egenskaber, baggrund eller oprindelse – til at videreudvikle selskabet og dermed skabe arbejdsglæde og effektivitet. I dag er andelen af kvinder i koncernen større end mænd. Her stræber vi efter at opnå balance, både når det gælder chefstillinger og andre stillinger.

For at opnå ligestilling og sikre, at alle føler, at det er noget, der prioriteres, skal følgende efterstræbes i selskabet og alle enheder:

  • De respektive driftschefer har ansvaret for at arbejde for dette mål og sikre, at vores medarbejdere har kendskab til det.
  • Lige muligheder for uddannelse og forfremmelse er et krav.
  • Arbejdsmiljøet skal udformes sådan, at hverken mænd eller kvinder forhindres i at blive ansat.
  • Ved rekruttering skal mangfoldighed og kønsfordeling analyseres og udgøre en del af processen.
  • Enhver form for seksuel, religiøs, politisk eller etnisk chikane er forbudt.