Prisgaranti – kun på ligula.se/da

Integritetspolitik

Hos Ligula Hospitality Group synes vi, at din integritet er meget vigtig, og vi tager vores opgave med at beskytte vores kunders personlige oplysninger meget alvorligt. Alle personlige oplysninger om dig behandles i overensstemmelse med svensk og europæisk lovgivning – EU’s generelle persondataforordning ”GDPR” gælder fra og med den 25. maj 2018. Hos Ligula Hospitality Group behandler vi personoplysninger om kunder, forretningsforbindelser og andre brugere af vores tjenester.

Ligula Hospitality Group AB omfatter følgende varemærker: Good Morning Hotels, Profilhotels, Collection, Motel L, Apartments samt franchisehoteller. Hvis du i kontakt med nogen af disse hotelvirksomheder afgiver personoplysninger om dig selv, som videregives eller i den forbindelse deles med Ligula Hospitality Group (Ligula), behandles dine oplysninger i henhold til denne persondatapolitik.

Vi tilstræber et højt niveau af beskyttelse af den personlige integritet. Denne integritetspolitik forklarer, hvordan Ligula indsamler og anvender dine personoplysninger, samt om dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dem gældende.

1. Hvem er dataansvarlig for persondata?

Ligula Hospitality Group AB, org. nr. 556792-6497 med adresse Södra vägen 12, 412 54 Göteborg, Sverige, inklusive datterselskaber, er dataansvarlig for persondata vedrørende behandlingen af de personoplysninger, du afgiver, når du er i kontakt med et af vores hoteller samt dertil knyttede tjenester. Ved eventuelle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os via e-mail gdpr@ligula.se eller telefon +46 (0)8-408 819 00.

2. Hvad er en personoplysning

Alle informationer, som direkte eller indirekte kan henføres til en levende fysisk person, er personoplysninger. Eksempler kan være navn, kontaktoplysninger, personnummer, kontonummer, kundenummer, etc. Enhver handling, som foretages med personoplysninger, udgør en behandling af personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej. Eksempler på almindelige behandlinger er indsamling, opbevaring, registrering, sortering, bearbejdning, overførsel eller sletning af oplysninger.

3. Behandling af personoplysninger

Ligula behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred. Dette indebærer, at behandlingen fra og med 25 maj 2018 sker i overensstemmelse med EU’s persondataforordning ”GDPR” samt supplerende national lovgivning om integritetsbeskyttelse.   

4. Indsamling og behandling af personoplysninger

Indsamling og anden behandling af dine personoplysninger kan ske, når du er i kontakt med et af vores hoteller, eller når du i øvrigt bruger Ligulas tjenester i forbindelse med dit ophold, når du er i direkte kontakt med os og i forbindelse med booking/betaling under og efter dit ophold.

Behandling af dine personoplysninger foretages af Ligula i den udstrækning, det er nødvendigt for at opfylde aftaler, hvori du er part, og for at træffe foranstaltninger på din anmodning, inden en sådan aftale indgås. En aftale kan indgås, hvis du bestiller en af vores tjenester, for eksempel booking af et hotelophold.

Derudover foretages der behandling af dine personoplysninger, når det er påkrævet, for at Ligula kan overholde sine juridiske forpligtelser (f.eks. for at overholde forpligtelser i forhold til f.eks. skattevæsnet, politi- og fogedmyndigheder vedrørende bogføring.)

I de tilfælde, hvor du har givet dit udtrykkelige samtykke og dermed godtaget, at Ligula foretager en bestemt behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål, udgør et sådant samtykke retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i dette tilfælde. Hvis dit samtykke er påkrævet, vil du i sådanne tilfælde få særskilt information om den behandling, samtykket vedrører, og hvad godkendelsen indebærer.

I den udstrækning Ligula behandler personoplysninger, udover hvad der er nødvendigt for at overholde aftaler og juridiske forpligtelser, og i mangel af udtrykkeligt samtykke, så sker en sådan behandling med udgangspunkt i en interesseafvejning, hvor Ligula har identificeret et formål, som vedrører en berettiget interesse, for hvilken behandling af personoplysninger er nødvendig, og hvor Ligula efter nøje overvejelser har fundet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder i denne sammenhæng ikke vejer tungere og kræver beskyttelse af personoplysninger. Ligula har berettigede interesser i at foretage markeds- og kundeanalyser, at udarbejde materialer til markedsføring, metode- og forretningsudvikling samt statistik og i at drive direkte markedsføring. Såfremt der behandles personoplysninger inden for rammerne af en sådan virksomhed, så udgør en interesseafvejning lovgrundlaget for den behandling af personoplysninger, der er nødvendig til de formål, som vedrører disse berettigede interesser.

5. Opbevaringstid

Ligula opbevarer dine personoplysninger, så længe du er kunde hos os, dvs. i hele den periode, hvor der eksisterer en aftale mellem dig og Ligula. Når kunderelationen og aftalen ophører, opbevares dine personoplysninger derefter i maks. 2 år. Såfremt du er i kontakt med Ligula, men ikke indgår en af­tale, opbevares dine personoplysninger i maks. 24 måneder. Denne behandling sker med udgangspunkt i en interesseafvejning, hvor Ligula har en berettiget interesse i at gemme dine oplysninger for at gøre den videre kontakt lettere.

6. Hvilke personoplysninger behandles

Ligula behandler kun de personoplysninger om dig, som er relevante for det eller de formål, som oplysningerne er indsamlet til. De informationer, som kan blive indsamlet, er f.eks. oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, valgt sprog, brugerhistorik, information om dit rejseselskab, bookingpræferencer, betalinger, beskæftigelse, krav om særlig diæt, krav om handicapvenlige forhold.

7. Formål med behandling af personoplysninger

Ligula indsamler personoplysninger til forskellige formål. Hvilke personoplysninger der indsamles, og hvordan de indsamles, afhænger af, hvordan du kommer i kontakt med os, og hvilke tjenester du benytter.

Ligula anvender personoplysninger til at:

  • administrere, levere, udvikle og vedligeholde de hoteltjenester, som Ligula tilbyder under sine varemærker,
  • behandle dine bookinger og bestillinger,
  • kontakte dig via SMS, mobile applikationer eller e-mail for at advisere dig om din bookingstatus eller information, som vedrører din booking før, under og efter dit ophold,
  • diagnosticere fejl, optimere bookingteknik og for at kunne kontakte dig i tilfælde af problemer med en booking eller gennemførelsen af de tjenester, som Ligula tilbyder.

De personoplysninger, som behandles i overensstemmelse med ovennævnte formål, kan primært behandles med den begrundelse, at det er nødvendigt for at opfylde aftaler, hvori du er part, og for at træffe foranstaltninger på din anmodning, inden en sådan aftale indgås. Hvis der derudover behandles personoplysninger (altså selv om det ikke er nødvendigt for at overholde aftalen), kan en behandling primært begrundes i en interesseafvejning, hvor Ligula har identificeret et formål, som vedrører en berettiget interesse, for hvilken behandling af personoplysninger er nødvendig – og hvor Ligula efter nøje overvejelser har fundet, at den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder i denne sammenhæng ikke vejer tungere og kræver beskyttelse af personoplysninger.

I henhold til gældende lov om beskyttelse af privatlivets fred skal Ligula anmode om dit samtykke for at:

  • individualisere kommunikationen med dig vedrørende vores tjenester f.eks. ved at oprette en profil for dig og sende tilbud, som passer til din profil som bruger af de tjenester, som Ligula tilbyder,
  • analysere statistik og brugeradfærd vedrørende de tjenester, som Ligula tilbyder,
  • øge dine fordele og oplevelser af vores tjenester på andre måder, som vi tror, du vil sætte pris på, eller
  • markedsføre tjenester og produkter, direkte eller indirekte. 

8. Hvor Ligula opbevarer og overfører dine personoplysninger

Ligula benytter underleverandører f.eks. til drift af IT-systemer, og personoplysninger kan derfor blive overført til eller via disse underleverandører. Vores underleverandører behandler da dine personoplysninger udelukkende for Ligulas regning, i overensstemmelse med vores instruktioner og kun efter, at de har underskrevet en databehandleraftale iht. gældende lov, for at Ligula kan sikre et passende beskyttelsesniveau for dine personoplysninger. Når dine personoplysninger deles med databehandlere, sker dette kun med formål, der er forenelige med de formål, som Ligula har indsamlet oplysningerne til. Ligula kontrollerer alle databehandlere for at sikre, at de kan afgive tilstrækkelige garantier angående sikkerhed og fortrolighed.

9. Beskyttelse og pleje af personoplysninger

Ligula har iværksat egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod f.eks. tab, manipulation eller uautoriseret adgang. Ligula tilpasser kontinuerligt vores sikkerhedsforanstaltninger efter den løbende tekniske udvikling.

Ligula bruger IT-systemer for at beskytte adgangen til personoplysninger. Vi har iværksat særlige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret behandling. Kun de personer, som rent faktisk skal behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde vores angivne mål, har adgang til dem.

10. Hyperlinks

Ligulas hjemmeside kan indholde hyperlinks til hjemmesider ejet og leveret af tredjeparter. Brugen af disse links indebærer at man forlader Ligulas hjemmeside.

Ligula har på ingen måde kontrol over udformningen eller hvordan indholdet påvirkes på hjemmesiderne leveret af tredjepart. Derfor er Ligula ikke ansvarlig for indholdet af sådanne hjemmesider.

Det faktum, at Ligula facilliter sådanne links betyder ikke, at Ligula er ansvarlige for de oplysninger, produkter eller services som tilbydes via hyperlinket.

Da Ligula ikke er ansvarlig for håndteringen og privatliv af dine personlige data på disse sider, anbefaler Ligula, at man læser vilkår og betingelserne, der gælder for brugen af de pågældende hjemmesider. Brugen af hjemmesider leveret af tredjeparter sker udelukkende på brugerens egen risiko.

11. Cookies

Ligula anvender informationskapsler (cookies) til at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

En cookie er en lille tekst baseret datafil, der opbevares på din enhed (smartphone, computer eller f.eks. tablet). Cookies hjælper med at genkende hvilket slags indhold og hvilke sider der besøges på vores hjemmeside. Information gemt via cookies kan inkludere, hvordan man benytter hjemmesiden, hvilken slags browser der anvendes og hvilke sider man besøger.

En permanent cookie forbliver på din enhed i en definitiv tidsperiode. En session cookie er midlertidigt bevaret på den enheds hukommelse, mens du besøger vores hjemmeside. Denne session cookie forsvinder, når man lukker sin browser. Vi anvender både permanente og session cookies. Ligula Hospitality Group kan også anvende tredjeparts cookies.

Hvis man ikke ønsker at vores hjemmeside placere cookies på sin enhed, kan man ændre indstillingerne på sin browser så cookies ikke accepteres. Hvis du ikke acceptere cookies, kan det påvirke hjemmesidens funktionalitet.

12. Korrigere, begrænse og undersøge dine personoplysninger

Ligula vil på din anmodning, eller når Ligula opdager det, korrigere, begrænse eller slette forkerte eller ufuldstændige personoplysninger.

Du har ret til særskilt at gøre indvendinger mod den behandling af dine personoplysninger, som foretages med henblik på direkte markedsføring.

Du har også ret til uden omkostninger at anmode om en udskrift, der viser, hvilke personoplysninger om dig, der behandles. Anmodning om udskrift fremsættes skriftligt til Ligula Hospitality Group AB, Södra vägen 12, 5 tr, 412 54 GÖTEBORG. Tlf. +46 (0)31-80 40 55, e-mail: gdpr@ligula.se og skal indeholde oplysninger om dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse (som anvendes i kommunikation med Ligula). Udskriften sendes til din folkeregisteradresse inden en måned efter, at ansøgningen er modtaget hos Ligula.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til yderligere behandling af dine personoplysninger ved at kontakte Ligula via Ligula Hospitality Group AB, Södra vägen 12, 5 tr, 412 54 GÖTEBORG, e-mail: gdpr@ligula.se, hvorefter Ligula vil forhindre fortsat behandling af sådanne informationer. Du gøres dog opmærksom på, at tilbagekaldelse af samtykke ikke påvirker behandling, som allerede er sket, eller behandling, som må foretages uden samtykke.

Hvis Ligulas ret til at behandle dine personoplysninger er baseret enten på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at få de oplysninger, som vedrører dig, og som du har afgivet til Ligula, overført til en anden persondataansvarlig eller udleveret i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format (såkaldt dataportabilitet).

I visse tilfælde kan Ligula være berettiget til at afvise din anmodning, hvis der foreligger juridiske forpligtelser eller forpligtelser i henhold til aftaler eller retskrav, som hindrer os i at slette visse personoplysninger. Hvis Ligula skulle være forhindret i at imødekomme en anmodning om sletning, vil Ligula i stedet blokere personoplysningerne, så de ikke kan anvendes til andre formål end det, der kræves i henhold til ovenstående.

13. Ændringer i integritetspolitikken og andre vilkår

Ligula kan foretage ændringer i integritetspolitikken. Den seneste version af integritetspolitikken findes altid på Ligulas websted. Ved opdateringer, der har betydning for Ligulas behandling af dine personoplysninger, vil du blive informeret, inden sådanne ændringer træder i kraft. Når Ligula offentliggør oplysninger om opdateringer, vil Ligula også forklare, hvad opdateringerne indebærer, og hvordan de kan påvirke dig.

14. Kontakt og klager

Hvis du har spørgsmål vedrørende Ligulas behandling af personoplysninger, så kontakt venligst gdpr@ligula.se.

Hvis du vil klage: Den, som mener, at en virksomhed overtræder lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred, kan henvende sig til Datainspektionen (tilsynsmyndighed). Læs mere på https://www.datainspektionen.se/in-english/. Telefon: 08-657 61 00.