Ligula Foundation stöttar Ukraina via UNHCR med 300 000 SEK

Ligula Foundation, som är en välgörenhetsstiftelse grundat av ägarfamiljen Löffler, gör en tidig utbetalning 2022 för att stötta Ukrainas utsatta barn och familjer.

Den 29 mars 2022 betalade Ligula Foundation ut 300 000 SEK till UNHCR i syfte att hjälpa de behövande i Ukraina. Eftersom Akelius Foundation dubblar alla Ukrainabidrag till UNHCR fram till 31 mars så innebär det 600 000 SEK till Ukrainas utsatta barn och familjer via UNHCR.

” Vi är väldigt glada över att vi kan bidra med den här insatsen, pengarna kommer bl a från de bokningar som görs via hemsidan ligula.se där Ligula Hospitality Group donerar 10 SEK av varje bokning till Ligula Foundation, och det är de pengarna som nu kommer till stor nytta” säger Elisabeth Löffler som är ansvarig för Ligula Foundation.

”Vanligtvis brukar vi inte dela ut pengar från Ligula Foundation förrän i slutet på året men vi, som alla andra, är bestörta och förtvivlade över det krig som pågår i Ukraina så vi beslutade oss för att göra ett undantag” avslutar Elisabeth Löffler.

Läs mer om Ligula Foundation
För mer information, kontakta:
Uwe Löffler, ordförande Ligula Foundation uwe.loffler@ligula.se eller Elisabeth Löffler, kontaktperson Ligula Foundation elisabeth.loffler@ligula.foundation

Om Ligula Foundation
Ligula Foundation är en välgörenhetsstiftelse med inriktning främst mot barn och djur. Stödet kan omfatta såväl långsiktiga projekt som enskilda punktinsatser. Ligula Foundation är grundat av ägarfamiljen Löffler samt Tastsinn AB med dotter- och systerbolagen i Ligula Hospitality Group AB. Allt i en ambition att bidra till ett bättre samhälle i stort.