Boka hotell
Välj hotell
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Välj datum
Ange antal
  • 1 natt
Ange antal
Rum 1
  • 1 vuxen
  • 0 barn, 0-12 år
Kontakta oss direkt vid bokningar av 10 rum och/eller 16 personer eller mer.

Har du en kampanj- eller företagskod?

Ange kampanjkod:
Ange företagskod:

Arbetsmiljöpolicy

Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljön och har en övergripande koncernpolicy som implementeras löpande vid varje driftsenhet.

Koncernen skall fortsatt ständigt arbeta för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för bolagets medarbetare så att arbetsförhållandena främjar var och ens hälsa samt motivation och engagemang i arbetet.

Koncernen anser att en bra arbetsmiljö lönar sig såväl mänskligt som ekonomiskt för medarbetaren och bolaget. Ledarskapet i bolaget skall stödja och utveckla en god arbetsmiljö. På cheferna vilar ett särskilt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Utöver detta har alla medarbetare i koncernen ett grundläggande arbetsmiljöansvar.

Koncernen skall genom förebyggande åtgärder, som integreras i det ordinarie arbetet, arbeta för att minska arbetsskador, olycksskador, sjukfrånvaro och ohälsa. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att medarbetarna inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

I koncernen har alla anställda rätt till samma bemötande, integritet och respekt för sin person.

Koncernen accepterar inte kränkande särbehandling, det vill säga att återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt, som kan leda till att arbetstagaren ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Om arbetsskada eller ohälsa uppstår ska adekvata insatser genast vidtas. Kan bristerna inte omedelbart åtgärdas ska de dokumenteras och läggas in i en tidsbestämd handlingsplan.

Medarbetare som utsatts för våld, hot eller rån ska få professionell hjälp.