Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

Etik och moral

För Ligula Hospitality Group är etik och moral viktiga frågor och frågeställningar. Koncernen har i denna del högt ställda förväntningar och krav på alla medarbetare i koncernen. Etiken och moralen i vad vi gör och vad vi vill åstadkomma skall alltid prövas. På samma sätt som vår organisation – i varje möte, varje dag och varje minut med gäst samt kund –  har att motsvara och möta förväntningar i denna del, ställer vi också krav på våra samarbetspartners.

En förutsättning för att driva verksamhet med höga krav på andra är naturligtvis att vi själva, som bolag och individer, uppträder som föredöme vad gäller respekt för etik och moral.

Inom Ligula Hospitality Groups samtliga verksamheter följer vi självklart gällande lagar i den del de berör vår verksamhet direkt eller indirekt samt kollektivavtalen vad avser löner, ersättningar och övriga villkor. Vi är och vill vara ett schysst företag!

Vi har också genom vårt medlemskap i branschorganisationen Visita förbundit oss att följa Visitas etiska regler, www.visita.se/medlemskap/bli-medlem/visitas-etiska-regler-och-stadgar.

Naturligtvis följer samtliga bolag i koncernen gällande lagstiftning, regler och rekommendationer avseende god redovisningssed, beskattning och annan ekonomisk information.