Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

tis 16 jul 2024 - ons 17 jul 2024

Destination eller hotell

Ligula och de globala målen

FN:s globala hållbarhetsmål vägleder Ligulas hållbarhetsarbete och genom att integrera dessa mål i vår verksamhet förstår vi vikten av att betrakta hållbarhet som en mångfacetterad fråga.

Vi har identifierat sex mål där vår insats kan göra verklig skillnad och där vi har störst potential att driva positiv förändring. Dessa sex mål är:

Vi säkerställer att alla oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet har lika möjligheter till ledarskap.

Vi säkerställer anständiga arbetsvillkor för alla medarbetare genom kollektivavtal.

Vi reducerar matavfall, minimerar avfall, hanterar kemikalier ansvarsfullt och främjar hållbar turism.

Vi bekämpar klimatförändringarna genom klimatanpassning, korrekt avfallshantering och resurseffektivitet.

Vi serverar enbart fisk som är MSC-, ASC- eller KRAV-märkt.

Vi främjar samarbete och delad kunskap i dialog med branschorganisationer, leverantörer, medarbetare och gäster.