Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

tis 16 jul 2024 - ons 17 jul 2024

Destination eller hotell

MILJÖDIPLOMERADE HOTELL

Vår hållbarhetsstrategi i Sverige bygger på miljödiplomeringen Svensk Miljöbas. Diplomeringen hjälper oss att identifiera och genomföra konkreta åtgärder samt regelbundet utvärdera och följa upp våra insatser. Vi sätter ambitiösa mål för att minska vår påverkan och genomför årliga miljöutredningar på alla våra svenska hotell och deras restauranger.

Genom årliga revisioner och möten skapar vi en plattform för kontinuerlig förbättring och kunskapsutbyte, vilket integrerar hållbarhetsfrågor i vår verksamhet. Diplomeringen ger vägledning genom krav på upplysning, utvärdering och identifiering av förbättringsmöjligheter, och uppdateras ständigt för att hålla vårt hållbarhetsarbete aktuellt.

För att säkerställa våra åtaganden och behålla diplomeringen genomgår vi både interna och externa revisioner. Dessa är viktiga för att granska och förbättra våra hållbarhetsinitiativ. Regelbundna miljöutredningar på alla svenska hotell analyserar vårt miljöavtryck och identifierar specifika åtgärder för att minska vår miljöpåverkan, vilket ger oss en detaljerad förståelse för vår verksamhets påverkan och möjliggör effektivare arbete för att minska den.