Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

Miljöpolicy

Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Ligula Hospitality Group driver hotellverksamhet (45 hotell) på 22 destinationer i Sverige, Danmark och Tyskland. Vår miljöpolicy definierar bolagets principer för miljöarbetet vilka förtydligas genom mål och handlingsplaner i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi arbetar med ständiga förbättringar i alla våra verksamheter genom de tre ledorden:

REDUCE   ·  REUSE   ·   RECYCLE

Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet. Genom ett aktivt miljöarbete där vi löpande identifierar och utvärderar miljörisker samt genom ständiga förbättringar både förebygger vi och minimerar vår negativa miljöpåverkan. Genom att integrera miljöaspekter i alla steg inom vår verksamhet, bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi följer gällande lagstiftning och regelverk inom miljöområdet och följer
kontinuerligt utvecklingen av denna. Vi arbetar efter årliga miljömål genom en
handlingsplan, som ger varje individuell enhet möjligheten att minimera sina
miljöeffekter.

Våra medarbetare utbildas löpande i miljöfrågor för att skapa förutsättningar för dem att aktivt bidra i utvecklingen av vårt miljöarbete.

Vi ställer noggranna krav på våra leverantörer vid centrala upphandlingar av
råvaror, material och produkter.

Vår Vision

Ligulas vision är att genom engagemang och delaktighet lämna över en bra miljö i bättre balans för nästkommande generationer. Nyckeln är att anta ett långsiktigt perspektiv som hjälper till att skapa en bättre värld för alla.

Vad vi gör idag för att minska vår miljöpåverkan:

 • Vi ser ständigt över vår förbrukning av el, vatten och energi. Våra energiavtal garanterar 100 % förnybar/miljömärkt energi.
 • Vi ökar ständigt vårt användande av miljöanpassade produkter såsom
  diskmedel, tvättmedel och anda rengöringsprodukter.
 • Vi väljer enbart miljömärkt hygienpapper, kontorspapper, kuvert och
  förpackningslösningar.
 • Vi ökar årligen våra inköp av miljövänliga, ekologiska och närodlade produkter.
 • Vi köper ingen vildfångad, rödmärkt fisk.
 • Vid renoveringar eller nybyggnation kräver vi högsta miljöcertifiering.
 • Vi återanvänder våra möbler genom att klä om eller omplacera vid renoveringar.
 • Våra medarbetare bär uniformer av återvunnen textil.
 • Tjänsteresor inom företaget sker i första hand med tåg, då det är det
  miljövänligaste alternativet.
 • Vi engagerar våra gäster och medarbetare i arbetet för en bättre miljö.
  Genom vår stiftelse Ligula Foundation bidrar vi till välgörande ändamål, med huvudfokus på barn och djur.

Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas

Ligula Hospitality Group har miljödiplomerats enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Miljödiplomeringen bekräftar att vår verksamhet har såväl de konkreta verktygen som ett väl fungerande miljöledningssystem för ett effektivt och fortsatt långsiktigt miljöarbete framåt. Läs mer om vår miljödiplomeringen genom Svensk Miljöbas Här