Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

tis 16 jul 2024 - ons 17 jul 2024

Destination eller hotell

Socialt ansvarstagande

Människor och samhällen är kärnan i vårt arbete. Vi strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö där personalen trivs och där gästerna känner sig varmt välkomna.

Mångfald och inkludering är centrala värden för oss, både bland våra anställda och våra gäster, vilket bidrar till en atmosfär av delaktighet och gemenskap. Genom aktivt engagemang i samhället tar vi ansvar och ser till att vår verksamhet bidrar till samhällets välmående. En del av det vi gör:

ARBETSMILJÖPOLICY

Vi arbetar ständigt för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för bolagets medarbetare så att arbetsförhållandena främjar var och ens hälsa samt motivation och engagemang i arbetet. Detta arbete följer riktlinjerna i vår arbetsmiljöpolicy

JÄMSTÄLLDHETS- OCH DISKRIMINERINGSPOLICY

Med jämställdhet menar vi kvinnors och mäns, oavsett ursprung, lika möjlighet i fråga om arbete, anställningsvillkor, utbildning, utveckling och allmänna förutsättningar i arbetet. Arbetet med detta säkerställs av vår jämställdhets- och diskrimineringspolicy.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi är en del av det större samhälle vi verkar i och engagerar oss för att bekämpa fattigdom och hemlöshet samt stödja Ukraina och barns rättigheter genom donationer från Ligula Foundation.

Läs mer om Ligula Foundation på http://ligula.foundation