Boka hotell
Välj hotell
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Välj datum
Ange antal
  • 1 natt
Ange antal
Rum 1
  • 1 vuxen
  • 0 barn, 0-12 år
Kontakta oss direkt vid bokningar av 10 rum och/eller 16 personer eller mer.

Har du en kampanj- eller företagskod?

Ange kampanjkod:
Ange företagskod:

Miljö

Medvetenhet och omsorg om miljön är en självklarhet i koncernens samtliga verksamheter.

Ligula Hospitality Group AB arbetar med en koncerngemensam miljöpolicy som bygger på 3R, vilket står för Reduce, Reuse and Recycle. Varje enhet upprättar lokala planer och aktiviteter som stödjer denna övergripande miljöpolicy.

Vid bolagets centrala upphandlingar av råvaror och andra förnödenheter måste varje leverantör redovisa sin miljöplan. Även arbetsmiljön följer det systematiska miljöarbete som varje enhet har att upprätta planer för. För koncernen finns en gemensam arbetsmiljöpolicy som bas för alla enheters arbete.

Hotellen miljömärks också löpande med miljömärkning enligt Green Key, som delas ut av Green Key Sverige. Det är en internationell miljömärkning för hotell, vandrarhem och campingplatser. Märkningen är ett bevis på hotellets arbete för en minskad miljöpåverkan och ett hållbart företagande.

Idag är huvuddelen av våra hotell miljömärkta enligt Green Key. Nya hotell införlivas successivt när man uppfyller alla kriterier.