Boka hotell
Välj hotell
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Välj datum
Ange antal
  • 1 natt
Ange antal
Rum 1
  • 1 vuxen
  • 0 barn, 0-12 år
Kontakta oss direkt vid bokningar av 10 rum och/eller 16 personer eller mer.

Har du en kampanj- eller företagskod?

Ange kampanjkod:
Ange företagskod:

Välgörenhet och Ligula Foundation

Ligula Hospitality Group är mycket positiva till allmän välgörenhet och anser det vara en del av ett framgångsrikt företags skyldigheter. Därför skänker vi anpassade summor till olika organisationer som gör positiva insatser i och för samhället.

Om Ligula Foundation »

Detta begränsas inte på något vis till de länder vi är verksamma i utan vi screenar marknaden i denna del en gång om året och skänker sedan en summa till de vi anser för stunden ha behov eller gör en insats vi vill stödja.

Genom åren har vi vid olika tillfällen stöttat bland annat Barncancerfonden, Läkare utan Gränser, SOS barnbyar, Rädda Barnen, Unicef, Drottning Silvias barnsjukhus och liknande organisationer.

Ligula Hospitality Group har även stöttat Nordens Ark under flera år, som fodervärd. Norden Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. De bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning, samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Med vårt stöd, just nu, hoppas vi kunna bidra till en populationsökning av den utrotningshotade järven samt stödja de åtgärder som behövs för att förbättra miljön arten lever i. Tidigare djur i denna del har varit Manvarg och Lappuggla.

Genom ekonomiskt stöd och besök på plats har Ligula Hospitality Group även engagerat sig i de barn som drabbas i en av världens äldsta väpnade konflikter. Det rör sig om de flyktingströmmar, varav många är barn, av karenskt ursprung som förföljs i Burma och flyr över gränsen in i Thailand.

Vi är engagerade i ett barnhem i Thailand, där vårt stöd  i huvudsak har bestått av direkta mat- och klädinköp på plats, enklare renoveringar och andra dagliga behov. Vi har i denna del även direkt stöttat två ungdomar med en universitetsutbildning genom att bidra med ekonomiskt stöd för skolavgifter och boende.

Ligula Foundation

Ligula Foundation är en välgörenhetsstifltelse som har grundats av familjen Löffler samt Tastsinn AB med dotter- och systerbolagen inom koncernen, främst Ligula Hospitality Group AB. Bakgrunden är en vilja och ambition att hjälpa till i världen och därmed bidra till ett bättre samhälle i stort.

Stiftelsens arbete finansieras genom grundbidrag från familjen, samt bidrag och donation från verksamheterna inom Ligula Hospitality Group. Bidragens storlek beror till viss del på antalet övernattningar som bokats online. 10 kr per bokning som görs via Ligula.se går till Ligula Foundation. 

Stiftelsens främsta uppgift är att ge stöd till barn och utrotningshotade djur. Formerna och bedömning kan se olika ut från fall till fall men barn och djur står i fokus i bedömningarna när bidrag delas ut. Sedan kan givetvis även forskning och andra välgörande ändamål också bli förebild för stöd om detta är möjligt och ryms i befintliga resurser. När vi talar om utsatthet så ger vi det en relativt bred tolkning och kan grunda sig på ett hjälpbehov av olika skäl. Idag är vi engagerade i ett barnhem i Thailand, där många är statslösa, och vi är också Guldfadder till den utrotningshotade järven via djurparken Nordens Ark i Sverige. Båda dessa engagemang har pågått under lång tid och skall fortsätta tills vidare.

För mer information, vänligen besök ligula.foundation

 

Företagsbanner (jul)