Boka hotell
Välj hotell
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Välj datum
Ange antal
  • 1 natt
Ange antal
Rum 1
  • 1 vuxen
  • 0 barn, 0-12 år
Kontakta oss direkt vid bokningar av 10 rum och/eller 16 personer eller mer.

Har du en kampanj- eller företagskod?

Ange kampanjkod:
Ange företagskod:

Välgörenhet

Ligula Hospitality Group är mycket positiva till allmän välgörenhet och anser det vara en del av ett framgångsrikt företags skyldigheter. Därför skänker vi anpassade summor till olika organisationer som gör positiva insatser i och för samhället. Detta begränsas inte på något vis till de länder vi är verksamma i utan vi screenar marknaden i denna del en gång om året och skänker sedan en summa till de vi anser för stunden ha behov eller gör en insats vi vill stödja.

Genom åren har vi vid olika tillfällen stöttat bland annat Barncancerfonden, Läkare utan Gränser, SOS barnbyar, Rädda Barnen, Unicef, Drottning Silvias barnsjukhus och liknande organisationer.

Ligula Hospitality Group har även stöttat Nordens Ark under flera år, som fodervärd. Norden Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. De bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning, samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Med vårt stöd, just nu, hoppas vi kunna bidra till en populationsökning av den utrotningshotade järven samt stödja de åtgärder som behövs för att förbättra miljön arten lever i. Tidigare djur i denna del har varit Manvarg och Lappuggla.

Genom ekonomiskt stöd och besök på plats har Ligula Hospitality Group även engagerat sig i de barn som drabbas i en av världens äldsta väpnade konflikter. Det rör sig om de flyktingströmmar, varav många är barn, av karenskt ursprung som förföljs i Burma och flyr över gränsen in i Thailand.

Vi stödjer organisationen connect3e, som i sin tur stöjder två barnhem och en förskola för karener i mellersta Thailand. Alla anställda är karenska flyktingar. ”3e” i organisationens namn står för de tre E:en i Embrace, Educate och Empower. Vårt stöd har här i huvudsak bestått av direkta mat- och klädinköp på plats, enklare renoveringar och andra dagliga behov. Vi har i denna del även direkt stöttat två ungdomar i en universitetsutbildning genom att bidra med ekonomiskt stöd för skolavgifter och boende.

Utöver detta håller koncernen just nu på att bilda en stiftelse som har som uppgift att samla koncernens stöd till olika projekt inom välgörenhet där fokus är på barn och djur. Vi ser givetvis barnen som vår framtid och vill att alla skall få chansen i denna värld. Stöden till djuren vilar på samma grund, nämligen att alla skall få uppleva jorden som något med ett rikt djurliv som frodas och samsas med människan.