!
Information om corona (covid-19)
Läs mer >

Ligula Hospitality Group AB

miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas

Ligula Hospitality Group har uppnått Svensk Miljöbas samtliga krav för miljödiplomering. Miljödiplomeringen bekräftar att verksamheten har konkreta verktyg och ett väl fungerande miljöledningssystem för ett effektivt och fortsatt långsiktigt miljöarbete framåt.

Ligula Hospitality Group har miljödiplomerats enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Ligula valde under 2019 att lämna tidigare miljöprogram, Green Key, för att sätta upp ett eget miljöledningssystem. Efter att ha blivit granskade och godkända på samtliga kriterier har kedjan nu erhållit en Miljödiplomering. Miljödiplomeringen bekräftar att verksamheten har såväl de konkreta verktygen som ett väl fungerande miljöledningssystem för ett effektivt och fortsatt långsiktigt miljöarbete framåt.

Miljödiplomeringen bygger på en nationell kravstandard framtagen av Svensk Miljöbas. Standarden baseras på grundkraven i de mer kända miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS och kommer verka som grund för effektivisering och systematisering av verksamhetens fortsatta miljöarbete. Certifieringen ställer även krav på verksamhetens fortsatta arbete med planering, uppföljning och åtgärder som kan ligga till grund för verksamhetens minskade miljöbelastning.

Ligula Hospitality Group har en lång erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. Miljödiplomeringen är ytterligare ett bevis på ett än mer strategiskt och samordnat sätt att arbeta med miljöfrågorna i vår verksamhet.  Nu är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete för en långsiktig hållbar utveckling och Miljödiplomeringen har gett oss en bra bas och god struktur i det fortsatta miljöarbetet” säger Linda Johnsson, HR och Hållbarhetschef, Ligula Hospitality Group.

Göteborg 2020-03-13

Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas är en nationell förening som består av medlemmar från privat och offentlig sektor med intresse av att arbeta enligt föreningens syften. Svensk Miljöbas har en kravstandard för verksamheter som bygger på kraven i ISO 14001 och är anpassad till mindre verksamheter men fungerar även för större organisationer. För mer information om Svensk Miljöbas se svenskmiljobas.se

Kontaktpersoner
Ligula Hospitality Group:
Linda Johnsson, HR och Hållbarhetschef
P: +46 31 395 50 06| linda.johnsson@ligula.se


Om Ligula Hospitality Group

Ligula Hospitality Group är en privatägd hotellkoncern med säte i Göteborg och med 40 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland. Gruppen omfattar runt 4 200 rum fördelat på 6 varumärken. I pipeline och under förhandling är ytterligare mer än 1 000 rum som kommer att tillföras senast under 2020. Koncernen omsätter 2019 cirka 1,2 miljarder SEK med runt 1 000 anställda och fokuserar på att vara den hotellgrupp som ser till hela intressentgruppens behov.

Alla varumärken drivs efter Ligula’s grundkoncept ” The Art of Hotel Living” där detaljerna är i fokus.

Läs mer på Ligula.se/om-ligula

Pressreleaser
Förstärkta hygien- och säkerhetsåtgärder på samtliga hotell under Ligula Hospitality Group
2020-08-20
Förstärkta hygien- och säkerhetsåtgärder på samtliga hotell under Ligula Hospitality Group
Ligula Hospitality Group med sina 40 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland har sedan i våras förstärkt sina hygien- och säkerhetsåtgärder på samtliga hotell i kedjan.
INFORMATION OM SÄKERHETSRUTINER RÖRANDE CORONAVIRUSET
2020-03-19
INFORMATION OM SÄKERHETSRUTINER RÖRANDE CORONAVIRUSET
Med tanke på rådande omvärldssituation p g a spridningen av Coronaviruset Covid-19 och utifrån våra medarbetare och gästers intresse och säkerhet så har vi här sammanfattat hur Ligula Hospitality Group agerar för att fortsätta sköta och hantera vår dagliga hotelldrift i de länder vi verkar i, d v s Sverige, Danmark och Tyskland.
Ligula Hospitality Group AB miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas
2020-03-13
Ligula Hospitality Group AB miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas
Ligula Hospitality Group har uppnått Svensk Miljöbas samtliga krav för miljödiplomering. Miljödiplomeringen bekräftar att verksamheten har konkreta verktyg och ett väl fungerande miljöledningssystem för ett effektivt och fortsatt långsiktigt miljöarbete framåt.
Nominerade i kategorin bästa hotellkedja Sverige
2020-01-21
Nominerade i kategorin bästa hotellkedja Sverige
Ligula Hospitality Group är glada över att vara nominerade till Grand Travel Award i kategorin bästa hotellkedja Sverige. Grand Travel Award är ett samarbete mellan Travel News och Fürst Scandinavian Research AB.
Ligula växer i Köpenhamn
2019-06-27
Ligula växer i Köpenhamn
Ligula Hospitality Group har tecknat avtal om att genom ett aktieförvärv överta Park Inn Hotel I Köpenhamn. Hotellet ligger i anslutning till den mycket dynamiska och växande Copenhagen Airport. Hotellet har 295 rum, möteslokaler och restauranger. Övertagandet sker per 1 juli 2019.