Ligula Hospitality Group AB

miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas

Ligula Hospitality Group har uppnått Svensk Miljöbas samtliga krav för miljödiplomering. Miljödiplomeringen bekräftar att verksamheten har konkreta verktyg och ett väl fungerande miljöledningssystem för ett effektivt och fortsatt långsiktigt miljöarbete framåt.

Ligula Hospitality Group har miljödiplomerats enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Ligula valde under 2019 att lämna tidigare miljöprogram, Green Key, för att sätta upp ett eget miljöledningssystem. Efter att ha blivit granskade och godkända på samtliga kriterier har kedjan nu erhållit en Miljödiplomering. Miljödiplomeringen bekräftar att verksamheten har såväl de konkreta verktygen som ett väl fungerande miljöledningssystem för ett effektivt och fortsatt långsiktigt miljöarbete framåt.

Miljödiplomeringen bygger på en nationell kravstandard framtagen av Svensk Miljöbas. Standarden baseras på grundkraven i de mer kända miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS och kommer verka som grund för effektivisering och systematisering av verksamhetens fortsatta miljöarbete. Certifieringen ställer även krav på verksamhetens fortsatta arbete med planering, uppföljning och åtgärder som kan ligga till grund för verksamhetens minskade miljöbelastning.

Ligula Hospitality Group har en lång erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. Miljödiplomeringen är ytterligare ett bevis på ett än mer strategiskt och samordnat sätt att arbeta med miljöfrågorna i vår verksamhet.  Nu är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete för en långsiktig hållbar utveckling och Miljödiplomeringen har gett oss en bra bas och god struktur i det fortsatta miljöarbetet” säger Linda Johnsson, HR och Hållbarhetschef, Ligula Hospitality Group.

Göteborg 2020-03-13

Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas är en nationell förening som består av medlemmar från privat och offentlig sektor med intresse av att arbeta enligt föreningens syften. Svensk Miljöbas har en kravstandard för verksamheter som bygger på kraven i ISO 14001 och är anpassad till mindre verksamheter men fungerar även för större organisationer. För mer information om Svensk Miljöbas se svenskmiljobas.se

Kontaktpersoner
Ligula Hospitality Group:
Linda Johnsson, HR och Hållbarhetschef
P: +46 31 395 50 06| linda.johnsson@ligula.se


Om Ligula Hospitality Group

Ligula Hospitality Group är en privatägd hotellkoncern med säte i Göteborg och med 40 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland. Gruppen omfattar runt 4 200 rum fördelat på 6 varumärken. I pipeline och under förhandling är ytterligare mer än 1 000 rum som kommer att tillföras senast under 2020. Koncernen omsätter 2019 cirka 1,2 miljarder SEK med runt 1 000 anställda och fokuserar på att vara den hotellgrupp som ser till hela intressentgruppens behov.

Alla varumärken drivs efter Ligula’s grundkoncept ” The Art of Hotel Living” där detaljerna är i fokus.

Läs mer på Ligula.se/om-ligula

Pressreleaser
Andréas Johansson, ny General Manager ProfilHotels President, Norrköping
2023-06-27
Andréas Johansson, ny General Manager ProfilHotels President, Norrköping
Andréas Johansson är fr o m i våras ny General Manager för Ligula Hospitality Groups ProfilHotels President i Norrköping. Hotellet, som är beläget i centrala Norrköping, har en naturlig plats på hotellmarknaden i staden där färgstark design och teknik fått samverka för att skapa en modern och trivsam miljö.
2022-12-06
Annelie Persson, ny General Manager ProfilHotels Aveny, Umeå
Annelie som nu axlat rollen som General Manager har bott en hel del utomlands där hon också drivit hotell. Hon har många års erfarenhet från resenäringen bland annat från regional turismutveckling, SRF (Svenska resebranschföreningen) och från resebyråverksamhet.
2022-11-14
Nathalie Ufer Weichl, ny General Manager ProfilHotels Riddargatan, Stockholm
Nathalie Ufer Weichl är sedan augusti ny General Manager för ProfilHotels Riddargatan i Stockholm. ProfilHotels Riddargatan är med sina 78 rum en liten hotellpärla i centrala Stockholm som Ligula drivit i 20 år.
2022-11-11
Niclas Norman, ny General Manager för ProfilHotels Savoy, Jönköping
Niclas Norman är fr o m sommaren 2022 ny General Manager för Ligula Hospitality Groups ProfilHotels Savoy i Jönköping.
Ligula Hospitality Group | La Gare by Sofiehof Jönköping
2022-08-09
Ligula Hospitality Group | La Gare by Sofiehof Jönköping
Den 28 april öppnade La Gare by Sofiehof i centrala Jönköping – ProfilHotels Savoy anrika restaurang Sofiehof uppgraderas med fransk touch och bistrokänsla.