Ligula växer i Köpenhamn

Ligula har tecknat avtal om att genom ett aktieförvärv överta Park Inn Hotel i Köpenhamn. Hotellet ligger i anslutning till den mycket dynamiska och växande Copenhagen Airport. Hotellet har 295 rum, möteslokaler och restauranger. Övertagandet sker per 1 juli 2019.

Runt Flygplatsområdet, med sin attraktionsförmåga och starka expansionsplan, sker mycket av tillväxten utanför centrum i Köpenhamn. Park Inn är beläget endast två stopp med Metron från Terminal 3. Hotellet var tidigare känt under varumärket SAS Hotel Globetrotter. Tillsammans med fastighetsägaren har också ett omfattande renoveringsprogram, främst av rum och badrum, beslutats.

– Vi har haft flera möjligheter att utöka vårt bestånd i Köpenhamnsområdet men inte lyckats att komma överens om något som kommersiellt känts gångbart över tiden. Utbudet växer starkt i Köpenhamn och att då få chansen att förvärva ett etablerat välskött hotell känns mycket bra, säger Uwe Löffler CEO för koncernen.

– Detta hotell med sitt läge, kommer på ett mycket bra sätt komplettera våra övriga hotell i Köpenhamn och ger oss därmed en rad synergier som förbättrar både vårt utbud och position i området, säger Christer Lundberg, Country Manager Danmark.

Ligula har för närvarande 4 hotell i drift med Copenhagen Plaza i spetsen i Köpenhamns centrum. Med detta, vårt femte, förvärv förstärker vi vår position i staden och har därmed nästan 800 rum i drift. Hotellmarknaden i Köpenhamn har vuxit starkt och har nu en beläggningsgrad som är på en historiskt hög nivå. Utbudet växer fortsatt kraftigt samtidigt som staden blir mer och mer attraktiv. Köpenhamn är en av Nordeuropas största mäss- och konferensstäder och har ett växande fritidssegment.

Kontaktpersoner:

Christer Lundberg, Country Manager Denmark

Uwe Löffler, CEO Ligula Hospitality Group


Om Ligula Hospitality Group

Ligula Hospitality Group är en privatägd hotellkoncern med säte i Göteborg och med 40 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland. Gruppen omfattar runt 4 200 rum fördelat på 6 varumärken. I pipeline och under förhandling är ytterligare mer än 1 000 rum som kommer att tillföras senast under 2020. Koncernen omsätter 2019 cirka 1,2 miljarder SEK med runt 1 000 anställda och fokuserar på att vara den hotellgrupp som ser till hela intressentgruppens behov.

Alla varumärken drivs efter Ligula’s grundkoncept ” The Art of Hotel Living” där detaljerna är i fokus.

Läs mer på Ligula.se/om-ligula