Vi vill informera om att vi just nu omarbetar vårt koncept och därför inte kommer att ha lunchöppet tills vidare.