Boka hotell
Välj hotell
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Välj datum
Ange antal
 • 1 natt
Ange antal
Rum 1
 • 1 vuxen
 • 0 barn, 0-12 år
Kontakta oss direkt vid bokningar av 10 rum och/eller 16 personer eller mer.

Har du en kampanj- eller företagskod?

Ange kampanjkod:
Ange företagskod:

Tävlingar och villkor

Här läser du mer om våra aktuella tävlingar och hittar även regler och villkor för dem. Många av våra tävlingar hålls i våra Sociala Medie-kanaler, så glöm inte att hålla koll på våra sidor på bland annat Facebook och Instagram.

Se våra tävlingar här: 

Vinn en övernattning, Collection by Ligula – Tävlingen är avslutad

Vinnare: Joerdis Arntrup.  

Tävlingsperiod: 26 februari – 5 mars 2019. Vinnaren blir kontaktad direkt via Facebook.

Vinsten: En övernattning i dubbelrum på valfritt Collection by Ligula-hotell, antingen Ronnums Herrgård eller Hotel Dieksee. Presentkortet gäller ett år från och med vinstdagen.

Så här tävlar du:

För att vinna behöver du gilla vår sida, samt svara på denna fråga: Berätta varför du behöver smita från vardagen.

Tävlingsvillkor:

 1. Denna kampanj/tävling är inte på något sätt sponsrad, rekommenderad, administrerad eller associerad med Facebook.
 2. För att delta i tävlingen måste du fyllt 18 år vid tävlingens start.
 3. Du kan endast lämna ett tävlingsbidrag.
 4. Du kan inte vinna mer än ett pris per tävling.
 5. Anställda hos Ligula Hospitality Group och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen.
 6. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris om vi får vetskap om, eller på sannolika grunder anser, att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 7. Ligula Hospitality Group tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till vinnaren. Ligula Hospitality Group tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller inlämning av slutresultatet för denna tävling.
 8. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Ligula Hospitality Groups beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 9. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Ligula Hospitality Group rätten att diskvalificera bidrag.
 10. Vinnarna utses av en jury bestående representanter från Ligula Hospitality Groups marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 11. Vinnaren kommer att kontaktas via Facebooks chattfunktion eller e-post. Ligula Hospitality Group kommer att försöka nå vinnaren under fem (5) arbetsdagar efter tävlingens avslut. Om inte vinnaren gått att nå äger Ligula Hospitality Group rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort samt motivering att publiceras på www.ligula.se och eventuellt Ligula (med dotterbolags) officiella Facebook- och Instagramsidor.
 12. Vinnaren i tävlingen överlåter sin upphovsrätt avseende bidraget till Ligula Hospitality Group. Detta innebär bland annat att rättigheter till vinnande bidraget upphör och att Ligula Hospitality Group får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Ligula Hospitality Groups normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 13. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 14. I och med deltagande i tävlingen godkänner den tävlande att dennes personuppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföringsändamål av Ligula Hospitality Group.
 15. Presentkortet för övernattningen kan bara användas på något av de hotell som ägs och drivs av Ligula Hospitality Group.  Eventuella vinstskatter betalas av vinnaren.
 16. Vinsten kan inte överlåtas. 

Tävlingsnamn: Vinn två biljetter till konsert med Jill Johnson i Karlstad – Tävlingen avslutad!

Tävlingsperiod: 25 nov 2018 – 30 november 2018. Vinnaren blir kontaktad direkt på Facebook.

Vinsten: Två biljetter till Christmas Island med Jill Johnson tillsammans med Sandviken Big Band under ledning av Anders Berglund den 22 december 2018 i Karlstad

Så här tävlar du: Svara på frågorna: Vilken är din favoritlåt framförd av Jill Johnson och vem är den lyckliga som får följa med om du vinner biljetterna? Samt gilla vår sida.

Tävlingsvillkor

1.     För att delta i tävlingen måste du fyllt 18 år vid tävlingens start.

2.     Du kan endast lämna ett tävlingsbidrag.

3.     Du kan inte vinna mer än ett pris per tävling.

4.     Anställda hos Ligula Hospitality Group och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen.

5.     Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris om vi får vetskap, eller på sannolika grunder, anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

6.     Ligula Hospitality Group tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till vinnaren. Ligula Hospitality Group tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller inlämning av slutresultatet för denna tävling.

7.     I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Ligula Hospitality Groups beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

8.     Vid misstanke om fusk i något avseende äger Ligula Hospitality Group rätten att diskvalificera bidrag.

9.     Vinnarna utses av en jury bestående representanter från Ligula Hospitality Groups marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

10.  Vinnaren kommer att kontaktas via Facebooks chattfunktion eller e-post. Ligula Hospitality Group kommer att försöka nå vinnaren under 3 arbetsdagar efter avslutad tävling. Om inte vinnaren gått att nå äger Ligula Hospitality Group rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller hotellnätter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort samt motivering att publiceras på www.ligula.se och eventuellt Ligula (med dotterbolags) officiella Facebook- och Instagramsidor.

11.  Vinnaren i tävlingen överlåter sin upphovsrätt avseende bidraget till Ligula Hospitality Group. Detta innebär bland annat att rättigheter till vinnande bidraget upphör och att Ligula Hospitality Group får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Ligula Hospitality Groups normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

12.   Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

13.  I och med deltagande i tävlingen godkänner den tävlande att dennes personuppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföringsändamål av Ligula Hospitality Group.

14.  Vinsten kan inte överlåtas. 


Tävlingsnamn: Vinn designade drinkunderlägg – Tävling avslutad

Vinnare: Teija Salmijärvi samt Joakim Marcko.

Tävlingsperiod: 4 – 9 november 2018. Vinnaren blir kontaktad direkt på Facebook.

Vinsten: 6 glasunderlägg speciellt designade av Studio Lisa Bengtsson för Ligula Hospitality Group.

Så här tävlar du: Svara på följande.
Vilken är din favoritdrink och vem vill du ge chansen att vinna samma pris som du? Detta gör du i kommentarsfältet på Ligula Hospitality Groups Facebooksida. Berätta även vilket underlägg som är din favorit (3 olika varianter). Du måste även gilla Ligula Hospitality Group på Facebook.

Tävlingsvillkor
Denna kampanj/tävling är inte på något sätt sponsrad, rekommenderad, administrerad eller associerad med Facebook.

1.      För att delta i tävlingen måste du fyllt 18 år vid tävlingens start.

2.      Du kan endast lämna ett tävlingsbidrag.

3.      Du kan inte vinna mer än ett pris per tävling.

4.      Anställda hos Ligula Hospitality Group och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen.

5.      Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris om vi får vetskap, eller på sannolika grunder, anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

6.      Ligula Hospitality Group tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till vinnaren. Ligula Hospitality Group tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller inlämning av slutresultatet för denna tävling.

7.      I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Ligula Hospitality Groups beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

8.      Vid misstanke om fusk i något avseende äger Ligula Hospitality Group rätten att diskvalificera bidrag.

9.      Vinnarna utses av en jury bestående representanter från Ligula Hospitality Groups marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

10.   Vinnaren kommer att kontaktas via Facebooks chattfunktion eller e-post. Ligula Hospitality Group kommer att försöka nå vinnaren under 3 arbetsdagar efter tävlingens slut. Om inte vinnaren gått att nå äger Ligula Hospitality Group rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller hotellnätter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort samt motivering att publiceras på www.ligula.se och eventuellt Ligula (med dotterbolags) officiella Facebook- och Instagramsidor.

11.   Vinnaren i tävlingen överlåter sin upphovsrätt avseende bidraget till Ligula Hospitality Group. Detta innebär bland annat att rättigheter till vinnande bidraget upphör och att Ligula Hospitality Group får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Ligula Hospitality Groups normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

12.    Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

13.   I och med deltagande i tävlingen godkänner den tävlande att dennes personuppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföringsändamål av Ligula Hospitality Group.

14.   Vinsten kan inte överlåtas. 


Vinn en övernattning – Tävlingen avslutad.

Vinnare tävling ” Vinn en övernattning” – John Hobson. Ett stort grattis!

Tävlingsperiod: 30/8-7/9 2018. Vinnaren blir kontaktad direkt på Facebook.

Vinsten: En övernattning i dubbelrum på valfritt Hotell hos Ligula Hospitality Group, gäller ett år from vinstdagen.

Så här tävlar du:
För att vinna behöver du svara på denna frågan: Vilket av våra 32 hotell skulle du vilja bo på, med vem och varför? Samt även gilla vår sida, Ligula Hospitality Group.

Tävlingsvillkor

 1. För att delta i tävlingen måste du fyllt 18 år vid tävlingens start.
 2. Du kan endast lämna ett tävlingsbidrag.
 3. Du kan inte vinna mer än ett pris per tävling.
 4. Anställda hos Ligula Hospitality Group och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen.
 5. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris om vi får vetskap, eller på sannolika grunder, anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 6. Ligula Hospitality Group tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till vinnaren. Ligula Hospitality Group tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller inlämning av slutresultatet för denna tävling.
 7. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Ligula Hospitality Groups beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 8. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Ligula Hospitality Group rätten att diskvalificera bidrag.
 9. Vinnarna utses av en jury bestående representanter från Ligula Hospitality Groups marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 10. Vinnaren kommer att kontaktas via Facebooks chattfunktion eller e-post. Ligula Hospitality Group kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar i vecka 37. Om inte vinnaren gått att nå äger Ligula Hospitality Group rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort samt motivering att publiceras på ligula.se och eventuellt Ligula (med dotterbolags) officiella Facebook- och Instagramsidor.
 11. Vinnaren i tävlingen överlåter sin upphovsrätt avseende bidraget till Ligula Hospitality Group. Detta innebär bland annat att rättigheter till vinnande bidraget upphör och att Ligula Hospitality Group får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Ligula Hospitality Groups normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 12. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 13. I och med deltagande i tävlingen godkänner den tävlande att dennes personuppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföringsändamål av Ligula Hospitality Group.
 14. Presentkortet för övernattningen kan bara användas på något av de hotell som ägs och drivs av Ligula Hospitality Group. Eventuella vinstskatter betalas av vinnaren.
 15. Vinsten kan inte överlåtas. 
 16. Denna kampanj/tävling är inte på något sätt sponsrad, rekommenderad, administrerad eller associerad med Facebook.

#Theartofhotelliving (avslutad).

Vinnare: 

Augusti 2017: Karl_545
September 2017: En_lugn_stund
Oktober 2017: Tidforfikaomat
November 2017: the_choir_leader
December 2017: westerblomgustav
Januari 2018 (Uppskjuten 1 vecka): leif_svanberg
Februari 2018: 
jennylundblad
Mars 2018: ulrikawestin
April 2018: ruedigewerner

Vinsten: Presentkort på frukost för två personer på valfritt av Ligula Hospitality Groups hotell.


PÅSKTÄVLING i Halmstad! ( avslutad )

Nu har vi dragit vinnarna av påsktävlingen för Good Morning Halmstad som avslutades 31/3-18.
Rätt svar: 123 rum. Vinnarna är:

1.a pris: Navid Ghannad
2:a pris: Catarina Johansson
3:e pris: Evelina Höglund

Förstapris: en övernattning i dubbelrum med VIP-korg och frukost.
Andrapris: en övernattning i dubbelrum med frukost.
Tredjepris: en frukostvoucher för två personer.

Ett stort grattis till er! Vinnarna presenteras även på Good Morning Halmstads Facebook-sida.
Regler och villkor- se nedan.


Vinn en middag för två på Restaurang Statt Verandan i Kalmar! (Tävlingen är avslutad)

Vinnare: Helena J.
Motivering: Skulle bjuda min älskade man Görgen J. Det är vi värda å få lite mys när vi inte fick någon semester ihop.

Grattis till vinsten Helena önskar vi på Ligula Hospitality Group. 

 Tävlingsperiod: 30/6-2017 – 14/7-2017. Vinnaren blir kontaktad direkt på Facebook. Vinnarna informeras senast: 21/7-2017

Vinsten: En middag för två på Restaurang Statt Verandan i Kalmar.

Så här tävlar du:

1)    Berätta för oss vem du vill bjuda på middag och varför i kommentarsfältet på Facebookinlägget “Vinn en middag för två på Restaurang Statt Verandan”. Inlägget finns på Restaurang Statt Verandans egna Facebooksida. 

2)    Håll tummarna för att just du vinner middagen på Calmar stadshotells nya Champagne-, Cocktail-, och Pianobar.

Tävlingsvillkor

1.     För att delta i tävlingen måste du fyllt 18 år vid tävlingens start.

2.     Du kan endast lämna ett tävlingsbidrag.

3.     Du kan inte vinna mer än ett pris per tävling.

4.     Anställda hos Ligula Hospitality Group och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen.

5.     Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris om vi får vetskap, eller på sannolika grunder, anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

6.     Ligula Hospitality Group tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till vinnaren. Ligula Hospitality Group tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller inlämning av slutresultatet för denna tävling.

7.     I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Ligula Hospitality Groups beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

8.     Vid misstanke om fusk i något avseende äger Ligula Hospitality Group rätten att diskvalificera bidrag.

9.     Vinnarna utses av en jury bestående representanter från Ligula Hospitality Groups marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

10.  Vinnaren kommer att kontaktas via Facebooks chattfunktion eller e-post. Ligula Hospitality Group kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar i vecka 29. Om inte vinnaren gått att nå äger Ligula Hospitality Group rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller hotellnätter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort samt motivering att publiceras på www.ligula.se och eventuellt Ligula (med dotterbolags) officiella Facebook- och Instagramsidor.

11.  Vinnaren i tävlingen överlåter sin upphovsrätt avseende bidraget till Ligula Hospitality Group. Detta innebär bland annat att rättigheter till vinnande bidraget upphör och att Ligula Hospitality Group får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Ligula Hospitality Groups normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

12.   Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

13.  I och med deltagande i tävlingen godkänner den tävlande att dennes personuppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföringsändamål av Ligula Hospitality Group.

14.  Presentkortet för hotellfrukosten kan bara användas på något av de tio ProfilHotels hotellen i Skandinavien.  Eventuella vinstskatter betalas av vinnaren.

15.  Vinsten kan inte överlåtas. 

 


 

Vinn startbiljetter till Barnens Hinderbana i Karlstad den 4 juni 2017 (Tävlingen är avslutad) 

Läs mer på www.barnenshinderbana.se/karlstad2017

Rätt svar och vinnare: 
Rätt svar: 11.
Vinnare: 

 • Katarina H
 • Mattias N
 • Camilla G
 • Veronica
 • Maria

Tävlingsperiod: 23/5 2017 – 31/5 2017. Vinnarna blir kontaktade direkt på Facebook. Vinnarna informeras senast: 1 juni 2017 via Facebook.

Vinsten: 5 st startplatser för två i Barnens Hinderbana – Karlstad den 4 juni 2017.

Så här tävlar du:

 • Hitta alla gömda hjältar i bilden och kommentera rätt antal i kommentarsfältet under bilden.
 • Håll tummarna för att just du vinner en startplats för två åt ditt/dina barn.

Lycka till!

Tävlingsvillkor

 1. För att delta i tävlingen måste du fyllt 18 år vid tävlingens start. Du är med och tävlar åt dina barn.
 2.  Du kan endast lämna ett tävlingsbidrag.
 3. Du kan inte vinna mer än ett pris per tävling.
 4. Anställda hos Ligula Hospitality Group och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen.
 5. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris om vi får vetskap, eller på sannolika grunder, anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 6. Ligula Hospitality Group tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till vinnaren. Ligula Hospitality Group tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller inlämning av slutresultatet för denna tävling.
 7. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Ligula Hospitality Groups beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 8. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Ligula Hospitality Group rätten att diskvalificera bidrag.
 9. Vinnarna utses av en jury bestående representanter från Ligula Hospitality Groups marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 10. Vinnaren kommer att kontaktas via Facebooks chattfunktion eller e-post. Ligula Hospitality Group kommer att försöka nå vinnaren under 2 arbetsdagar efter avslutad tävling. Om inte vinnaren gått att nå äger Ligula Hospitality Group rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller hotellnätter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort samt motivering att publiceras på www.ligula.se och eventuellt Ligula (med dotterbolags) officiella Facebook- och Instagramsidor.
 11. Vinnaren i tävlingen överlåter sin upphovsrätt avseende bidraget till Ligula Hospitality Group. Detta innebär bland annat att rättigheter till vinnande bidraget upphör och att Ligula Hospitality Group får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Ligula Hospitality Groups normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 12. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 13. I och med deltagande i tävlingen godkänner den tävlande att dennes personuppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföringsändamål av Ligula Hospitality Group.
 14. Presentkortet för hotellfrukosten kan bara användas på något av de tio ProfilHotels hotellen i Skandinavien.  Eventuella vinstskatter betalas av vinnaren.
 15. Vinsten kan överlåtas. 

 


 

Varför är din mamma bäst? (Tävlingen är avslutad)

Vinnare och motivering: Tina B. “Min Mamma ställer ALLTID upp och är hundvakt varje dag. Åker en bra bit för att hjälpa till och vovven är så nöjd och vi med. Ställer upp för min dotter och mig i alla tillfällen”

Tävlingsperiod: 18 maj 2017 – 22 maj 2017. Vinnaren blir kontaktad direkt på Facebook. Vinnarna informeras senast: 23 maj 2017

Vinsten: Hotellfrukost för två på valfritt hotell som ingår i Ligula Hospitality Group

Så här tävlar du

Berätta för oss i kommentarsfältet varför just din mamma är bäst, och varför hon förtjänar en hotellfrukost tillsammans med dig.

Håll tummarna för att du får överraska henne på morsdag med en riktigt lyxig frukost.

Tävlingsvillkor:

 1. För att delta i tävlingen måste du fyllt 18 år vid tävlingens start.
 2. Du kan endast lämna ett tävlingsbidrag.
 3. Anställda hos Ligula Hospitality Group och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen.
 4. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris om vi får vetskap, eller på sannolika grunder, anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 5. Ligula Hospitality Group tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till vinnaren. Ligula Hospitality Group tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller inlämning av slutresultatet för denna tävling.
 6. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Ligula Hospitality Groups beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 7. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Ligula Hospitality Group rätten att diskvalificera bidrag.
 8. Vinnarna utses av en jury bestående representanter från Ligula Hospitality Groups marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Vinnaren kommer att kontaktas via Facebooks chattfunktion eller e-post. Ligula Hospitality Group kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar i vecka 22-23. Om inte vinnaren gått att nå äger Ligula Hospitality Group rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller hotellnätter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort samt motivering att publiceras på www.ligula.se och eventuellt Ligula (med dotterbolags) officiella Facebook- och Instagramsidor.
 10. Vinnaren i tävlingen överlåter sin upphovsrätt avseende bidraget till Ligula Hospitality Group. Detta innebär bland annat att rättigheter till vinnande bidraget upphör och att Ligula Hospitality Group får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Ligula Hospitality Groups normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 11. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Ligula Hospitality Group förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 12. I och med deltagande i tävlingen godkänner den tävlande att dennes personuppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföringsändamål av Ligula Hospitality Group.
 13. Presentkortet för hotellfrukosten kan bara användas på något av de tio ProfilHotels hotellen i Skandinavien.  Eventuella vinstskatter betalas av vinnaren.