Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

mån 20 maj 2024 - tis 21 maj 2024

Destination eller hotell

Bolagsinformation

Ligula Hospitality Group AB är moderbolag i en koncern som äger, förvaltar och utvecklar koncept och varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. Koncernen sysselsätter ca 700 personer (omräknat till helårstjänster) och omsätter drygt 1,2 miljarder kronor. Ligula Hospitality Group AB ägs till 50% av Tastsinn AB och till 50% av Fastighetsaktiebolaget Balder.

Moderbolaget svarar för allt ledningsstöd till verksamheterna, inom t ex ekonomi, försäljning och marknadsföring, samt utvecklingsresurser för förädling. Bolaget förvärvar, skapar och utvecklar dessutom ytterligare varumärken och koncept i branschen.

Hotellverksamheten bedrivs genom dotterbolag under varumärkena ProfilHotels by Ligula, Collection By Ligula, Motel L by Ligula, Good Morning Hotels by Ligula och Apartments By Ligula & Hosting By Ligula. 

Alla hotell drivs under ett koncept som kallas ”The Art of Hotel Living” som i första hand är ett system för att säkerställa kvalitetsnivåer på de varierande varumärkena. Genom detta koncept har gruppen oavsett ”Fullservice Hotels” eller ”Limited Service Hotels” en gemensam minimistandard som säkerställer ett bra boende för alla gäster. Konceptet är sedan uppdelat i fyra hörnpelare Stay Inspired, Stay Connected, Stay Empowered and Stay Passionately.

Gruppen har för närvarande runt 40 enheter med ett mål att i första hand växa till 50. Tillväxten kan ske på alla kända marknader medan man idag är verksam i Sverige, Danmark och Tyskland. Gruppen är mycket aktiv i sökande efter nya enheter både i Sverige och internationellt. Internationalisering är ett viktigt måste för gruppen i det framtida scenariot.

Koncernens ledning sitter i Göteborg och har en extern styrelse som sammanträder minst 4 gånger per år.

Gruppen är medlemmar i Visita i Sverige och Horesta i Danmark och följer deras etiska regler. 

 2019201820172016201520142013
 Nettoomslutning (TSEK)1 173 998909 999908 138 812 885 630 392 629 806444 695
 Balansomslutning ( TSEK )378 864325 651345 703 323 880 410 515 269 822155 691
 EBITDA (TSEK)-10 9152 48053 487 46 495 206 897 19 4541 043
 Soliditet ( %)274338 55 37 2031
Avkastning på sysselsatt kapital (%)negneg24 19 210 negneg