Boka hotell
Välj hotell
Inga hotell i närheten
av den valda destinationen
Välj datum
Ange antal
  • 1 natt
Ange antal
Rum 1
  • 1 vuxen
  • 0 barn, 0-12 år
Kontakta oss direkt vid bokningar av 10 rum och/eller 16 personer eller mer.

Har du en kampanj- eller företagskod?

Ange kampanjkod:
Ange företagskod:

Bolagsinformation

Ligula Hospitality Group AB är moderbolag i en koncern som äger, förvaltar och utvecklar koncept och varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. Koncernen sysselsätter ca 600 personer (omräknat till helårstjänster) och omsätter drygt 750 miljoner kronor. Ligula Hospitality Group AB är ett helägt dotterbolag till Tastsinn AB.

Moderbolaget svarar för allt ledningsstöd till verksamheterna, inom t ex ekonomi, försäljning och marknadsföring, samt utvecklingsresurser för förädling. Bolaget förvärvar, skapar och utvecklar dessutom ytterligare varumärken och koncept i branschen.

Hotellverksamheten bedrivs genom dotterbolag under varumärkena ProfilHotels, Collection By Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Apartments By Ligula.  Gruppen driver också sedan 2013 två Park Inn by Radisson genom ett franchiseavtal med Rezidor Hotels.

Alla hotell drivs under ett koncept som kallas ”The Art of Hotel Living” som i första hand är ett system för att säkerställa kvalitetsnivåer på de varierande varumärkena. Genom detta koncept har gruppen oavsett ”Fullservice Hotels” eller ”Limited Service Hotels” en gemensam minimistandard som säkerställer ett bra boende för alla gäster. Konceptet är sedan uppdelat i fyra hörnpelare Stay Inspired, Stay Connected, Stay Empowered and Stay Passionately.

Gruppen har för närvarande runt 30 enheter med ett mål att i första hand växa till 50. Tillväxten kan ske på alla kända marknader medan man idag är verksam i Sverige och Danmark. Gruppen är mycket aktiv i sökande efter nya enheter både i Sverige och internationellt. Internationalisering är ett viktigt måste för gruppen i det framtida scenariot.

Koncernens ledning sitter både i Göteborg och Stockholm och har en extern styrelse som sammanträder minst 4 gånger per år.

Gruppen är medlemmar i Visita i Sverige och Horesta i Danmark och följer deras etiska regler. Samtliga enheter är och skall vara certifierade enligt ”Green Key” som är ett miljöprogram för hotell inom EU.

  2014 2013 2012 2011
 Nettoomslutning (TSEK)  629.806 444.695 371.575 427.33
 Balansomslutning ( TSEK )  269.822 155.691 139.484 173.066
 EBITDA (TSEK)  19.454 1.043 14.940 38.063
 Soliditet ( %)  19.5 30,5 31,4 24.2
Avkastning på sysselsatt kapital (%)  neg neg 2 29