Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

Bolagsinformation

Ligula Hospitality Group AB är moderbolag i en koncern som äger, förvaltar och utvecklar koncept och varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. Koncernen sysselsätter ca 700 personer (omräknat till helårstjänster) och omsätter drygt 1,2 miljarder kronor. Ligula Hospitality Group AB är ett helägt dotterbolag till Tastsinn AB.

Moderbolaget svarar för allt ledningsstöd till verksamheterna, inom t ex ekonomi, försäljning och marknadsföring, samt utvecklingsresurser för förädling. Bolaget förvärvar, skapar och utvecklar dessutom ytterligare varumärken och koncept i branschen.

Hotellverksamheten bedrivs genom dotterbolag under varumärkena ProfilHotels by Ligula, Collection By Ligula, Motel L by Ligula, Good Morning Hotels by Ligula och Apartments By Ligula.  Gruppen driver också sedan 2013 två Park Inn by Radisson genom ett franchiseavtal med Rezidor Hotels.

Alla hotell drivs under ett koncept som kallas ”The Art of Hotel Living” som i första hand är ett system för att säkerställa kvalitetsnivåer på de varierande varumärkena. Genom detta koncept har gruppen oavsett ”Fullservice Hotels” eller ”Limited Service Hotels” en gemensam minimistandard som säkerställer ett bra boende för alla gäster. Konceptet är sedan uppdelat i fyra hörnpelare Stay Inspired, Stay Connected, Stay Empowered and Stay Passionately.

Gruppen har för närvarande runt 40 enheter med ett mål att i första hand växa till 50. Tillväxten kan ske på alla kända marknader medan man idag är verksam i Sverige, Danmark och Tyskland. Gruppen är mycket aktiv i sökande efter nya enheter både i Sverige och internationellt. Internationalisering är ett viktigt måste för gruppen i det framtida scenariot.

Koncernens ledning sitter i Göteborg och har en extern styrelse som sammanträder minst 4 gånger per år.

Gruppen är medlemmar i Visita i Sverige och Horesta i Danmark och följer deras etiska regler. 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
 Nettoomslutning (TSEK) 1 173 998 909 999 908 138  812 885  630 392  629 806 444 695
 Balansomslutning ( TSEK ) 378 864 325 651 345 703  323 880  410 515  269 822 155 691
 EBITDA (TSEK) -10 915 2 480 53 487  46 495  206 897  19 454 1 043
 Soliditet ( %) 27 43 38  55  37  20 31
Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg neg 24  19  210  neg neg