!
Information om corona (covid-19)
Läs mer >

Välgörenhet och Ligula Foundation

Vi ger, hela året om

2019 donerar Ligula Foundation 800 000 SEK (≈80 000 euro) till välgörande ändamål. Summan kom dels ifrån avkastningen på Stiftelsens kapital och dels via de 10:- per bokning som vi lämnar till Stiftelsen när ni bokar våra hotell här på vår hemsida.

Läs gärna mer om Ligula Foundation på http://ligula.foundation

Ligula Foundation

Ligula Foundation är en välgörenhetsstifltelse som har grundats av familjen Löffler samt Tastsinn AB med dotter- och systerbolagen inom koncernen, främst Ligula Hospitality Group AB. Bakgrunden är en vilja och ambition att hjälpa till i världen och därmed bidra till ett bättre samhälle i stort.

Stiftelsens arbete finansieras genom grundbidrag från familjen, samt bidrag och donation från verksamheterna inom Ligula Hospitality Group. Bidragens storlek beror till viss del på antalet övernattningar som bokats online. 10 kr per bokning som görs via Ligula.se går till Ligula Foundation. 

Våra tankar runt välgörenhet

Ligula Hospitality Group är mycket positiva till allmän välgörenhet och anser det vara en del av ett framgångsrikt företags skyldigheter. Därför skänker vi anpassade summor till olika organisationer som gör positiva insatser i och för samhället.

Detta begränsas inte på något vis till de länder vi är verksamma i utan vi screenar marknaden i denna del en gång om året och skänker sedan en summa till de vi anser för stunden ha behov eller gör en insats vi vill stödja.

Genom åren har vi vid olika tillfällen stöttat bland annat Barncancerfonden, Läkare utan Gränser, SOS barnbyar, Rädda Barnen, Unicef, Drottning Silvias barnsjukhus och liknande organisationer.

Ligula Hospitality Group har även stöttat Nordens Ark under flera år, som fodervärd. Norden Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. De bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning, samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Med vårt stöd, just nu, hoppas vi kunna bidra till en populationsökning av den utrotningshotade järven samt stödja de åtgärder som behövs för att förbättra miljön arten lever i. Tidigare djur i denna del har varit Manvarg och Lappuggla.

Genom ekonomiskt stöd och besök på plats har Ligula Hospitality Group även engagerat sig i de barn som drabbas i en av världens äldsta väpnade konflikter. Det rör sig om de flyktingströmmar, varav många är barn, av karenskt ursprung som förföljs i Burma och flyr över gränsen in i Thailand.

Vi är engagerade i ett barnhem i Thailand, där vårt stöd  i huvudsak har bestått av direkta mat- och klädinköp på plats, enklare renoveringar och andra dagliga behov. Vi har i denna del även direkt stöttat två ungdomar med en universitetsutbildning genom att bidra med ekonomiskt stöd för skolavgifter och boende.