Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

tor 13 jun 2024 - fre 14 jun 2024

Destination eller hotell

Välgörenhet och Ligula Foundation

Vi ger, hela året om

Under 2023 delade Ligula Foundation ut totalt 913 500 SEK till olika organisationer som arbetar till förmån för barn och djur. Under 2022 delade vi ut drygt 1 miljon SEK varav vi Bl a skänkte 300 000 SEK till UNHCR för deras insatser för barnen i det krigshärjade Ukraina.

Läs gärna mer om Ligula Foundation på http://ligula.foundation

Ligula Foundation

Ligula Foundation är en välgörenhetsstifltelse som har grundats av familjen Löffler samt Tastsinn AB med dotter- och systerbolagen inom koncernen, främst Ligula Hospitality Group AB. Bakgrunden är en vilja och ambition att hjälpa till i världen och därmed bidra till ett bättre samhälle i stort.

Stiftelsens arbete finansieras genom grundbidrag från familjen, samt bidrag och donation från verksamheterna inom Ligula Hospitality Group. För varje bokning som görs på ligula.se skänker vi 10kr till Ligula Foundation. Tack för att ni hjälper oss att hjälpa.

Våra tankar runt välgörenhet

Ligula Hospitality Group är mycket positiva till allmän välgörenhet och anser det vara en del av ett framgångsrikt företags skyldigheter. Därför skänker vi anpassade summor till olika organisationer som gör positiva insatser i och för samhället.

Detta begränsas inte på något vis till de länder vi är verksamma i utan vi screenar marknaden i denna del en gång om året och skänker sedan en summa till de vi anser för stunden ha behov eller gör en insats vi vill stödja.

Genom åren har vi vid olika tillfällen stöttat bland annat Barncancerfonden, Läkare utan Gränser, SOS barnbyar, Rädda Barnen, Unicef, Drottning Silvias barnsjukhus och liknande organisationer.

Ligula Hospitality Group har även stöttat Nordens Ark under flera år, som fodervärd. Norden Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. De bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning, samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Med vårt stöd, just nu, hoppas vi kunna bidra till en populationsökning av den utrotningshotade järven samt stödja de åtgärder som behövs för att förbättra miljön arten lever i. Tidigare djur i denna del har varit Manvarg och Lappuggla.

Genom ekonomiskt stöd och besök på plats har Ligula Hospitality Group även engagerat sig i de barn som drabbas i en av världens äldsta väpnade konflikter. Det rör sig om de flyktingströmmar, varav många är barn, av karenskt ursprung som förföljs i Burma och flyr över gränsen in i Thailand.

Vi är engagerade i ett barnhem i Thailand, där vårt stöd  i huvudsak har bestått av direkta mat- och klädinköp på plats, enklare renoveringar och andra dagliga behov. Vi har i denna del även direkt stöttat två ungdomar med en universitetsutbildning genom att bidra med ekonomiskt stöd för skolavgifter och boende.