!
Information om corona (covid-19)
Läs mer >

ÅRSREDOVISNINGAR

Koncernens verksamheter införlivades under moderbolaget Ligula Hospitality Group AB under 2011.
Nedan finner du koncernens årsredovisningar för nedladdning.