Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2022

Övergripande mål avseende CSR, miljö och liknande frågor.

Ligula Hospitality Group har som mål att vara ett bra företag i samhället oavsett vilket land vi verkar i. Aktuella samhällsfrågor, oavsett karaktär, lyfts ständigt i koncernledning samt på våra enheter och vi strävar efter att följa samma utveckling och mål som hela samhället i övrigt. I grunden handlar det om en långsiktighet och en bättre värld för alla. Vi har bara en jord och den skall vi tillsammans värna om.

 

 

En av våra ledstjärnor är optimal vinst, för att kunna utveckla bolaget vidare, till skillnad mot maximal vinst. Skillnaden ligger i att vi vill se vinnare i alla intressentgrupperna.