Arbetsmiljöpolicy

Koncernen lägger stor vikt vid arbetsmiljön och har en övergripande koncernpolicy som implementeras vid varje driftsenhet.

Vi arbetar ständigt för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för bolagets medarbetare så att arbetsförhållandena främjar var och ens hälsa samt motivation och engagemang i arbetet.

Vi anser att en bra arbetsmiljö lönar sig såväl mänskligt som ekonomiskt för medarbetaren och bolaget. Ledarskapet i bolaget skall stödja och utveckla en god arbetsmiljö. På cheferna vilar ett särskilt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Utöver detta har alla medarbetare i ett grundläggande arbetsmiljöansvar och ett personligt ansvar för att bidra till en god stämning, gott samarbete och trivsel på arbetsplatsen.

Genom förebyggande åtgärder som integreras i det ordinarie arbetet ska vi sträva för att minimera arbetsskador, olycksskador, sjukfrånvaro och ohälsa. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att medarbetarna inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Hos oss har alla anställda rätt till samma bemötande, integritet och respekt för sin person.

Vi accepterar därför inte någon form av kränkande särbehandling, d v s återkommande
klandervärda eller negativa präglade handlingar som riktas mot enskilda individer på ett
kränkande sätt och som kan leda till att arbetstagaren/medarbetaren ställs utanför
arbetsplatsens gemenskap.

Om arbetsskada eller ohälsa uppstår vidtas adekvata insatser. Medarbetare som utsatts för våld, hot eller rån erbjuds professionell hjälp.